เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณศาลาอเนกประสงค์หลังศาลหลักเมือง บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

View Fullscreen

Related posts