ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณตลาดนัด ชุมชนบ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณตลาดนัด ชุมชนบ้านห้วยเป็ด หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

View Fullscreen

 

Related posts