โครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ถนนหน้าเทศบาล

เทศบาลตำบลแม่เมาะ จัดโครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลแม่เมาะ ซึ่งทำกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว บริเวณถนนสองข้างทางตั้งแต่หน้าธนาคารออมสิน ถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. สาขาแม่เมาะ ที่ผ่านมา…

Related posts