แสงสว่างที่มีเพียงพอ…ความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น

💡แสงสว่างที่มีเพียงพอ…ความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน มีทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น //
…เทศบาลตำบลแม่เมาะ นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสายดับ ( ไฟกิ่งสาธารณะ ) ในเขตเทศบาลตำบลแม่เมาะ ณ ห้องประชุมกองช่าง พร้อมด้วยนายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการฯ นายวิชาญ ไชยเสน หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงในอนาคตเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง และบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดินรถ แสงสว่างจะช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไป…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts