ประชุมฯ จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันดังกล่าว เป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ (เหตุการณ์สึนามิ) และควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดจัดงานวันป้องกันอบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

…วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น.นายผดุง ปัทม์แก้ว ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน อปพร.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย จ่าเอกวุฒิภัทร ปาลสาร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และ สมาชิกอปพร.ตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมฯ จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันดังกล่าว เป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงของประเทศ (เหตุการณ์สึนามิ) และควรถือเป็นโอกาสสำคัญในการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงกำหนดจัดงานวันป้องกันอบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ นี้ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
…นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้ชี้แจงและมอบหมายหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทต.แม่เมาะเข้าร่วมจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๖ ธันวาคม นี้ โดยนำเสนอภารกิจและหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในรูปแบบนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ฯที่ผ่านมา ได้แก่ ภารกิจถ้ำหลวง ปฏิบัติหน้าที่งานพระบรมศพ กทม.และอื่นๆอีกหลายบทบาทหน้าที่
…ทั้งนี้ยังได้ขอความร่วมมือสมาชิกในการเข้าร่วมตั้งด่าน ๗ วันอันตรายช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยมีรายละเอียดในหลายๆประเด็น เช่นความสำคัญของบัตรประจำตัว อปพร และเรื่องการใช้วิทยุสังเคราะห์ความถี่ของ กสทช.เป็นต้น จัดประชุม ณ ห้องประชุมเมาะหลวง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts