ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

View Fullscreen

Related posts