ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

View Fullscreen

Related posts