ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ วิชาที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

View Fullscreen

Related posts