วิดีโอ

[ VDO ] กิจกรรมโครงการ “ปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยวอำเภอแม่เมาะประจำปีงบประมาณ 2561” จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมกับ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ.แม่เมาะ ชมรมจักรยานแม่เมาะ พี่น้องประชาชนนักปั่นจักรยานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปั่นกับพี่ เที่ยวกับน้อง ปี 2 Maemoh Touring Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังโดยใช้จักรยานพร้อมกับปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2560 #ปั่นกับพี่เที่ยวกับน้อง #เทศบาลตำบลแม่เมาะ

[ VDO ] การประกวดธิดาผักจำแลง เนื่องในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ” ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา…

[ VDO ] โครงการกาดหมั้วคัวงาย ประจำปี 2560 วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

[ VDO ] พิธีเปิด ” งานมหกรรมอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ” ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในพิธีเปิดได้มีการมอบป้ายร้านรับรองอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ” Clean Food Good Test “ประกวดขันโตกอาหารปลอดภัย นิทรรศการและบูทจัดแสดงผลิตภัณฑ์อาหารที่อร่อย ถูกหลักอนามัย และกิจกรรมบันเทิงอีกมายมาย ในการจัดงานครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 –  17 ธันวาคม 2560

[ VDO ] พิธีเปิดงาน ” ชมดอก เช็คอิน เยือนถิ่นแม่เมาะ ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
โดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ ชุมชนบ้านเมาะหลวง