ราคากลางจ้างเหมาโครงการเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 256

ราคากลางจ้างเหมาโครงการเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 256 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบา…

Read More

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยคิงถึงบ้านไร่ร่มเย็น

ราคากลางโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านห้วยคิงถึงบ้านไร่ร่มเย็น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยว…

Read More

ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย พร้อมหลังคาคลุม บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ประกาศผู้ชนะการประเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย พร้อมหลังคาคลุม บ้า…

Read More

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็ก…

Read More

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ …

Read More