การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ


ประจำปีชื่อไฟล์ - รายละเอียดดาวน์โหลด ข้อมูลอัพเดท
ปี 2564ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2564DOWNLOAD30-03-2565
ปี 2564ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 ครั้งที่ 7DOWNLOAD08-07-2565
ปี 2565ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565DOWNLOAD17-02-2565
ปี 2565ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 2DOWNLOAD30-03-2565
ปี 2565ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 3 DOWNLOAD08-07-2565
ปี 2565ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 4 DOWNLOAD07-09-2565
ปี 2565ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี 2565 ครั้งที่ 5 DOWNLOAD26-09-2565