ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [pdf-embedder url=&#82…

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ …

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

Read More

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 3 ตำแหน่ง 3…

Read More