อำเภอแม่เมาะ ถวายผ้ากฐินสามัคคี

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมทอดกฐินสามัคคี พร้อมด้วยส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ โดยมีนายนิมิตร ผดุง…

Read More

ทต.สิริราชดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่เมาะ สารปรับปรุงดินฮิวมัส

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายธันย์ นุชนิยม…

Read More

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปน้ำพริกเผาบ้านเวียงสวรรค์

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเมธา แก้วสุทธิ นักบริหาร…

Read More

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยนายปวงธรรม อุไรวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีห…

Read More

พิธีต่อไฟหลวงถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ ประธานพิธีถวายพระเพลิงจุดไฟหลวงพระราชทาน จากโคม…

Read More