ประกาศ ราคากลางโครงการเทลานบริเวณจุดตรวจบ้านห้วยเป็ด (ตู้ยาม) หมู่ 1

ประกาศ ราคากลางโครงการเทลานบริเวณจุดตรวจบ้านห้วยเป็ด (ตู้ยาม) หมู่ 1

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มง…

Read More

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้าน…

Read More

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานอเนกประสงค์(หน้าวัดนาแขม) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานอเนกประสงค์(หน้าวัดนาแขม) หมู่ …

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานอเนกประสงค์(หน้าวัดนาแขม) หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมงานอเนกประสง…

Read More