ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านลุงแดง ป้าศรี บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน สายบ้านลุงแดง ป้าศรี บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 …

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแน…

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยใคร้ จากสะพานบ้านนายยก ศรีวิชัย ถึงฝายน้ำล้น บ้านนายปราโมทย์ ทายะรินทร์

ประกาศ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยใคร้ จากสะพานบ้านนายยก ศรีวิชัย ถึงฝายน้ำล้น บ้านนายปราโ…

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มจากซอย 1 ถึง ซอย 6 ฝั่งสวนขมิ้นบ้านเมาะสถานี หมู่ 4

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มจากซอย 1 ถึง ซอย 6 ฝั่งสวนขมิ้นบ้านเมาะสถาน…

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางเส้นทางไปบ้านห้วยรากไม้ (บ้านปงชัย หมู่ 5)

ประกาศ ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางเส้นทางไปบ้านห้วยรากไม้ (บ้านปงชัย หมู่ 5) รายละเอียดตามเ…

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ผ 2073 ลำปาง

ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมรถหมายเลขทะเบียน ผ 2073 ลำปาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 สายบ้านนายสำราญ ถึงซอยหวายหวาน

ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 สายบ้านนายสำราญ ถึงซอ…

Read More

ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายรองในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายรองในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เ…

Read More

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายรองในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เมาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลักสายรองในเขตพื้นที่ ตำบลแม่เมาะ ด้วยว…

Read More

ราคากลาง โครงการวางแนวท่อประปา (น้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือน) บ้านนาแขมพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลาง โครงการวางแนวท่อประปา (น้ำอุปโภค บริโภคในครัวเรือน) บ้านนาแขมพัฒนา ด้วยวิธีประกวด…

Read More