ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอย 13 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอย 13 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอย 13 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนน ซอย 13 บ้านใหม่มงคล หมู่ 10 ด้วยวิธีประ…

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการเทลานบริเวณจุดตรวจบ้านห้วยเป็ด (ตู้ยาม) หมู่ 1

ประกาศ ราคากลางโครงการเทลานบริเวณจุดตรวจบ้านห้วยเป็ด (ตู้ยาม) หมู่ 1

Read More

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มง…

Read More

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้านใหม่มงคล หมู่ 10

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน พร้อมห้องน้ำ (ต่อยอด) บ้าน…

Read More