ขอเชิญชวนประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ขอเชิญชวนประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10…

Read More

กำหนดการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [pdf-…

Read More

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เรื่อง หลักเกณ…

Read More

ร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านความสะอาดของบ้านเมือง และการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่เ…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะจะได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.…

Read More

เชิญร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดข้อเขียนควา…

Read More

เปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ รุ่นที่ 87 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้า…

Read More

เชิญชวนร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดข้อเขียนควา…

Read More

6 ก.ย.วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ กับศาลคดีคอร์รัปชั่น

ปัญหาซื้อขายตำแหน่งในวงราชการตำรวจ ปัญหาซื้อขายตำแหน่งในวงราชการอื่นๆ ปัญหาฮั้วประมูลงานใน…

Read More