ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที…

Read More

สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2560

ด่วน ! สำรวจข้อมูลในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เพื่อจัดพิมพ์รายงานประจำปีของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ท่า…

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

 ให้ท่านกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน ที่ช่องใส่ตัวเลข แล้วกด ตรวจสอบ ตรวจสอบ

Read More

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ทต.แม่เมาะ เร่งช่วยเหลือ เหตุแผ่นดินทรุดตัว

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ นายช…

Read More

การจัดกิจกรรมรื่นเริง และ งดเล่นการพนันทุกชนิด

อำเภอแม่เมาะ แจ้งเวียนหนังสือ ถึง อปท.ในพื้นที่ โดยได้รับแจ้งจากจังหวัด เรื่องแนวทางปฏิบัต…

Read More

มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นบริษัทสยามธนภัทรลิสซิ่ง

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ ศูนย์รับเรื่องราว…

Read More