มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นบริษัทสยามธนภัทรลิสซิ่ง

วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกชัย คำใส นิติกรชำนาญการ ศูนย์รับเรื่องราว…

Read More

แบบคำขอละทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

[pdf-embedder url=”http://www.tasaban-maemoh.go.th/tbmm/wp-content/uploads/2017/10/แ…

Read More

แนวทางการแต่งกาย ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับบุคคลทั่วไป

ประชาสัมพันธ์แนวทางการแต่งกาย ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ สำหรับบุคคลทั่วไป วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕…

Read More

ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

 กรุงเทพมหานคร เผยแพร่วีดิทัศน์ ขั้นตอนการถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ…

Read More

ขอเชิญชวนประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ขอเชิญชวนประชาชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมโครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 10…

Read More

กำหนดการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

กำหนดการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [pdf-…

Read More

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) เรื่อง หลักเกณ…

Read More

ร่างกฏกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทยร่วมใจจัดการขยะ

ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านความสะอาดของบ้านเมือง และการบริหารจัดการขยะทั้งระบบ เทศบาลตำบลแม่เ…

Read More

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

สภาเทศบาลตำบลแม่เมาะจะได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.…

Read More