ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชานชน ศูนย์วัฒนธรรม อ.แม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ 8

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำประชานชน ศูนย์วัฒนธรรม อ.แม่เมาะ บ้านเมาะหลวง หมู่ …

Read More

เริ่มแล้วกับงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 มกราคม 2560

เริ่มแล้วกับงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน 17 มกราคม 2560 วันนี้วันแรก และพิธีเปิด…

Read More