กิจกรรมของอสม. หมู่ที่ 5 บ้านปงชัย ตั้งจุดการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มอบบ้านเทิดไท้ และร่วมกัน ทำประโยชน์สาธารณะ เก็บกวาด,ถากหญ้า,เก็บขยะ เพื่อรณรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ ไข้ปวดข้อยุงลาย

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมของอสม. หมู่ที่ 5 บ้า…

Read More

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านปงชัย และ หมู่ที่ 12 บ้านเวียงหงส์ล้านนา

อีกหนึ่งภาระกิจเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต…

Read More

โครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

…วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 11.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมา…

Read More

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กร…

Read More