ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายข้างวัดทุ่งกล้วยโพธารม หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำเด็กพร้อมอ่างสำหรับล้างหน้าและที่แปรงฟันสำหรับเด็กโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

Read More