ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบประชาชน ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ศาลาวัดบ้านปงชัย ม.5 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการเทศบาลตำบลแม่เมาะ พบประชาชน ในวันศุกร์ ท…

Read More