ตารางออกสำรวจหน่วยให้บริการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 11 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563 นี้

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกกรอกออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฯ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล…

Read More