การโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีชื่อไฟล์ - รายละเอียดดาวน์โหลด ข้อมูลอัพเดท
ปี 2565การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565DOWNLOAD04-02-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/2565DOWNLOAD24-02-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565DOWNLOAD21-03-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4/2565DOWNLOAD30-03-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565DOWNLOAD21-04-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6/2565DOWNLOAD19-05-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7/2565DOWNLOAD07-06-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8/2565DOWNLOAD23-06-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 9/2565DOWNLOAD25-07-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 10/2565DOWNLOAD05-08-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 11/2565DOWNLOAD25-08-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 12/2565DOWNLOAD31-08-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 13/2565DOWNLOAD07-09-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 14/2565DOWNLOAD15-09-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15/2565DOWNLOAD19-09-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 16/2565DOWNLOAD26-09-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 17/2565DOWNLOAD26-09-2565
ปี 2565 การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 18/2565DOWNLOAD28-09-2565