ประมวลภาพการจัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อ.แม่เมาะ

ทุกส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่สำคัญ สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีวางดอกไม้จันทน์ ที่ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม ม.๗ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
[supsystic-gallery id=21 position=center]
[supsystic-gallery id=20]
[supsystic-gallery id=19 position=center]
[supsystic-gallery id=18 position=center]
[supsystic-gallery id=17 position=center]
[supsystic-gallery id=16 position=center]
[supsystic-gallery id=14 position=center]