ระบบจองคิวบริการนวดแผนไทย

จองคิวนวดแผนไทย

  • ระบบจองคิวนวดแผนไทยนี้ เป็นเพียงระบบหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการทราบจำนวนผู้ใช้บริการล่วงหน้า โดยท่านสามารถแจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 054-340104 ต่อ 124 เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่อีกครั้ง