สื่อสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร รอบรั้วเทศบาล ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

วัน/เดือน/ปีผู้ดำเนินรายการเนื้อหารายการ/สาระสำคัญคลิกฟัง
วันอังคาร ที่ 1 ม.ค.2562ดีเจอ้อม วันวิสาห์- PR+งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
และ ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพ
ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันศุกร์ ที่ 4 ม.ค.2562ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์- PR+งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
และ ตารางจ่ายเบี้ยยังชีพ
ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันอังคาร ที่ 8 ม.ค.2562ดีเจอ้อม วันวิสาห์- PR+งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
และ กิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์
ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันศุกร์ ที่ 11 ม.ค.2562ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์- PR+งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
และกิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์
ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันอังคาร ที่ 15 ม.ค.2562ดีเจอ้อม วันวิสาห์PR+งานปั่นกับพี่เที่ยวกับน้องปีที่ 3 และ กิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันศุกร์ ที่ 18 ม.ค.2562ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์PR+งานปั่นกับพี่เที่ยวกับน้องปีที่ 3 และ กิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันอังคาร ที่ 22 ม.ค.2562ดีเจอ้อม วันวิสาห์PR+งานปั่นกับพี่เที่ยวกับน้องปีที่ 3 และ กิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์ออกอากาศทาง FM 99.50 MHz ไปเรียบร้อย
วันศุกร์ ที่ 25 ม.ค.2562ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์PR+งานปั่นกับพี่เที่ยวกับน้องปีที่ 3 และ กิจกรรมต่างๆรอบสัปดาห์...รอ...ออกอากาศ