สื่อสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร รอบรั้วเทศบาล ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นนั้น สำคัญไฉน
2.ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร
3.ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
5.ตอนที่ 5 กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
6.ตอนที่ 6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
7.ตอนที่ 7 เทศบาลตำบล
8.ตอนที่ 8 เทศบาลเมือง
9.ตอนที่ 9 เทศบาลนคร
10.ตอนที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอต - ตอนที่ 1 เลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญอย่างไร
2.สปอต - ตอนที่ 2 ผู้แทนที่ดี มีลักษณะอย่างไร
3.สปอต - ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.สปอต - ตอนที่ 4 เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง
5.สปอต - ตอนที่ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.sport - 3เก็บ3โรค เทศบาลตำบลแม่เมาะ
2.sport - โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
3.sport - โรคไข้เลือดออก
4.sport - โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอต 3 กลุ่มเสี่ยงงดออกบ้าน(คำเมือง)
2.สปอตกลุ่มเสี่ยงออกบ้าน (กลาง)
3.สายด่วน ศูนย์ฯ โควิดลำปาง
4.อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-ช่วยชาติ

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.เพลงทำนอง : คำวอนก่อนลา Track No01
2.เพลงทำนอง : จะเลิกคุยทั้งอำเภอฯ Track No02
3.เพลงทำนอง : จังหวะแร๊ป Track No03
4.เพลงทำนอง : ลูกทุ่งหวาน Track No04
5.เพลงทำนอง : เทพีบ้านไพร Track No05

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอต - เชิญชวนแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
2.สปอต - Covid-19 ภาษาไทยกลาง
3.สปอต - Covid-19 ภาษาเหนือ
4.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V1)
5.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V2)
6.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V3)

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอตวิทยุ - เชิญชวนแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
2.สปอตวิทยุ - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562

มาแล้ว ! ดีเจอ้อม ; เทศบาลพบปร ...

วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

Merry Christmas รายการ ; เทศบา ...