สื่อสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร รอบรั้วเทศบาล ติดตามทุกความเคลื่อนไหว

 

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.sport - 3เก็บ3โรค เทศบาลตำบลแม่เมาะ
2.sport - โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
3.sport - โรคไข้เลือดออก
4.sport - โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอต 3 กลุ่มเสี่ยงงดออกบ้าน(คำเมือง)
2.สปอตกลุ่มเสี่ยงออกบ้าน (กลาง)
3.สายด่วน ศูนย์ฯ โควิดลำปาง
4.อยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-ช่วยชาติ

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.เพลงทำนอง : คำวอนก่อนลา Track No01
2.เพลงทำนอง : จะเลิกคุยทั้งอำเภอฯ Track No02
3.เพลงทำนอง : จังหวะแร๊ป Track No03
4.เพลงทำนอง : ลูกทุ่งหวาน Track No04
5.เพลงทำนอง : เทพีบ้านไพร Track No05

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอต - เชิญชวนแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
2.สปอต - Covid-19 ภาษาไทยกลาง
3.สปอต - Covid-19 ภาษาเหนือ
4.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V1)
5.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V2)
6.สปอต - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน (V3)

ลำดับชื่อรายการดาวน์โหลดไฟล์
1.สปอตวิทยุ - เชิญชวนแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยง
2.สปอตวิทยุ - ประชาสัมพันธ์แจ้งรายงานกักตัว 14 วัน

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562

มาแล้ว ! ดีเจอ้อม ...