สื่อสร้างสรรค์ สารพันข่าวสาร รอบรั้วเทศบาล ติดตามทุกความเคลื่อนไหววัน/เดือน/ปีผู้ดำเนินรายการเนื้อหารายการ/สาระสำคัญคลิกฟัง
วันอังคาร ที่ 6 พ.ย.61ดีเจอ้อม วันวิสาห์-ตารางจ่ายเบี้ย
-กิจกรรมลอยกระทง
-งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
วันศุกร์ ที่ 9 พ.ย.61ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์-กิจกรรมลอยกระทง
-งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ
-โครงการดูงานผู้สูงอายุ
-อื่นๆ
วันอังคาร ที่ 13 พ.ย.61ดีเจอ้อม วันวิสาห์-กิจกรรมลอยกระทง
-โครงการดูงานผู้สูงอายุ
-โครงการบริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
- อื่นๆ
วันศุกร์ ที่ 16 พ.ย.61ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์-กิจกรรมลอยกระทง
-โครงการดูงานผู้สูงอายุ
-โครงการบริจาคมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
- เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
- อื่นๆ
วันอังคาร ที่ 20 พ.ย.61ดีเจอ้อม วันวิสาห์-กิจกรรมลอยกระทง
- เรื่องดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว
...รอ...ออกอากาศ
วันศุกร์ ที่ 23 พ.ย.61ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์...เนื้อหารอการอัพเดท...รอ...ออกอากาศ
วันอังคาร ที่ 27 พ.ย.61ดีเจอ้อม วันวิสาห์...เนื้อหารอการอัพเดท...รอ...ออกอากาศ
วันศุกร์ ที่ 30 พ.ย.61ดีเจแอมป์ จักบิณฑ์...เนื้อหารอการอัพเดท...รอ...ออกอากาศ