ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องชมรม ผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง หมู่ 6

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์และห้องชมรม ผู้สูงอายุ บ้านห้วยคิง หม…

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ…

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและกำหนดวันในสมัยประชุม

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 และกำหนดวันเริ่ม…

Read More