ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่พัก/ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านเค้ก/หน่วยงานในอำเภอแม่เมาะ

กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำรายงานประจำปี 2563 ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

 

โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล