ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564เทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบแท็งก์น้ำให้กับชมรมวู้ดบอลและเปตองตำบลแม่เมาะ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ สาธารณะประโยชน์ ณ สนามชั่วคราว ด้านหน้า สภ.แม่เมาะประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ นายเอนก แก้วกำพล แนะนำตัว เนื่องด้วยตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นายพนมพร ตุ้ยกาศ  นายอำเภอแม่เมาะ และ นางธนวรรณ ตุ้ยกาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นายอำเภอแม่เมาะ ในวันนี้ ณ บ้านพักนายอำเภอแม่เมาะ
ปกอบรมโครงการ
สไลด์
jad-1
jad-2
LINE_ALBUM_อบรมมัคคุเทศก์ 10-09-64_๒๑๐๙๑๒_5
previous arrow
next arrow

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา