ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 1200-800
no-gift-policy
รูปภาพ11
PR ITA66
IMG_7178_resize
previous arrow
next arrow
Latest Posts
รับมอบเกียรติบัตรจากอำเภอแม่เมาะ ในฐานะเป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามโครงการอำเภอคุณธรรมประจำปี 2566โครงการท่องเที่ยวแผ่นดินหวิดและสรงน้ำพระธาตุแก้วสามสี (ขอุปคำ) ประจำปี 2566ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2566 เพื่อศึกษาข้อมูลเกณฑ์ตัวชี้วัดและระบบการประเมินผลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ประชุมการชี้แจงการถึงการขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงาน

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา