ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ( พ.ศ. 2566 – 2570 )ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งฯ โดยมีว่าที่ผู้สมัครฯวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลงพื้นที่ร่วมสำรวจโครงการต่างๆในตำบลแม่เมาะ เขต 2 ประกอบด้วย บ้านห้วยเป็ด บ้านห้วยรากไม้ บ้านหางฮุง บ้านแม่เมาะสถานี บ้านปงชัย บ้านห้วยคิง บ้านใหม่มงคล และบ้านเวียงหงส์ล้านนาเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์

273539719_3584100088512615_1081533306467822913_n
01_resize
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงาน

 

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา