ยินดีต้อนรับ (หน้าหลัก)

Latest Posts
โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2565วันต่อต้านการคอรัปชั่นสากล 9 ธันวาคม ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ พร้อมด้วยการเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ผ่านเพจ Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช.พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะได้จัดกิจกรรมโครงการวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2564 ภายในงานมีการนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป และได้มีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง มีการแสดงจากตัวแทนเด็กนักเรียน และมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำแต่ละห้องเรียนเทศบาลฯ ทำบุญอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงของการออกเหตุช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครกู้ภัยแม่เมาะ
271100625_3550044531918171_266786353557847902_n
271143126_3550475481875076_3751264380440169642_n
สวัสดีปีใหม่ 2565 สท_resize
1200x800
01_resize
02_resize
03_resize
04_resize
06_resize
07_resize
08_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize
098_resize
PR-ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
269615558_3542179336038024_2925511515428660369_n
previous arrow
next arrow
ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวกิจกรรมข่าวจัดซื้อ-จัดจ้างข่าวรับสมัครงาน

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหากิจกรรมเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ค้นหาประกาศเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกตรวจสอบ)

ค้นหาข่าวรับสมัครงานเพิ่มเติม >

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

แบบสอบถามนี้มีความประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของผู้ฟังเกี่ยวกับรายการเทศบาลพบประชาชน ที่เป็นสาระความรู้ รายการประเภทข่าว และรายการบันเทิง ตลอดจนคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการนำมาพัฒนารูปแบบรายการที่เหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่เมาะ ซึ่งการตอบข้อคำถามต่อไปนี้ไม่มีคำตอบใดถูกหรือผิด ขอให้ท่านโปรดอ่านและพิจารณารายการข้อคำถามในแต่ละข้อ และเลือกในคำตอบให้ตรงกับระดับความถึงพอใจที่ท่านมีต่อคำถามนั้นดาวน์โหลดสปอตประชาสัมพันธ์ 3 เก็บ 3 โรค โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา