🔴 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ และ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ เขตเลือกตั้งที่ 1 และ เขตเลือกตั้งที่ 2

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้…

Read More

🔴 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะและนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการ…

Read More

ใบสมัครรับเลือกตั้ง-ผถ.4-นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ใบสมัครรับเลือกตั้ง-ผถ.4-นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร…

Read More