ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามั…

Read More

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Read More

ตารางออกสำรวจหน่วยให้บริการสำรวจขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 11 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2563 นี้

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกกรอกออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฯ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล…

Read More

เปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

🔴 เปิดให้ลงทะเบียนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนั…

Read More

เปิดให้บริการน้ำดื่มสะอาด วันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และระเบียบการใช้บริการใหม่ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 -16.00 น. ณ จุดให้บริการน้ำดื่มสะอาด (หน้าโรงพยาบาลแม่เมาะ )

…การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สังคมและสุขภาวะอนามัย ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จุด…

Read More