เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย 10 กรกฎาคม 2563

อำเภอแม่เมาะ ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดย่านการค้าตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญข…

Read More

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้ ในครั้งที่ 2 ให้นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2563 นี้

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังพร้อมปรับปรุงฝายน้ำล้นเดิมบ้านหางฮุง ม.3

Read More