คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ปี 2561

วันพฤหัส ที่ 18 ตุลาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่เม…

Read More

หิ้วปิ่นโต ลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติก

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมรณรงค์ การลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ภาชนะบรรจุอาหารแทน องค์กรแห่…

Read More

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิค…

Read More

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมา…

Read More

มอบช่อดอกไม้ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อเวลา 14.00 น. วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นาย…

Read More