ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้ว…

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ)

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยม่อนต้นเหียง บ้านปงชัย หมู่ 5

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยม่อนต้นเหียง บ้านปงชัย หมู่ 5

Read More

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านห้วยคิง หมู่ 6

ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเครื่องครัวแม่บ้าน บ้านห้วยคิง หมู่ 6

Read More

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณหลังวัดเมาะหลวง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมก่อสร้างประต…

Read More