ประชุมกับผู้สูงอายุตำบลแม่เมาะ ประจำปี 2563

…วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เม…

Read More

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ตรวจถังดับเพลิง

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการมอบหมายของ นายชูชีพ บุนนาคนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ให้นายนรินทร์ ห่…

Read More

ประชุมเพื่อรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ปี 2563

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ โดยมีนายประกอบ ปะระ…

Read More

โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเด็กๆในโรงเรียน

ฤดูฝนเปิดเทอมก็ชุ่มฉ่ำ // แต่ถ้าเปียกปอนและเฉอะแฉะ เด็กๆก็คงไม่สบายตัวทั้งวัน โรงเรียนเทศบ…

Read More

ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2563

…วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ รับการตรวจประเมิ…

Read More