ประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจ กับโครงการขยายไหล่ถนน บริเวณซอยกลาง ตลาดซอย 5 บ้านใหม่นาแขม ล็อกใหญ่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึง ซอย 13

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. // เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของนายเอนก แก้วกำพล…

Read More

กิจกรรม “Big Cleaning Day กิจกรรมแผ้วถาง และ กำจัดวัชพืชที่ขึ้นบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนสายแยกหางฮุง (ศาลาแก้วมาลา – คลองส่งน้ำกฟผ. )

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยการนำของนายเอนก แก้ว…

Read More

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้บริ…

Read More

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพนักประ…

Read More

เทศบาลตำบลแม่เมาะ มอบแท็งก์น้ำให้กับชมรมวู้ดบอลและเปตองตำบลแม่เมาะ เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และ สาธารณะประโยชน์ ณ สนามชั่วคราว ด้านหน้า สภ.แม่เมาะ

เทศบาลตำบลแม่เมาะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ นางพรธนา พฤษวราภรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด โดยการมอ…

Read More