23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว …

Read More

เทศบาลตำบลแม่เมาะคู่ที่ 2 ของการแข่งขันฟุตบอลลีก 7 หน่วยงานเชื่อมความสัมพันธ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปตามโปรแกรมการแข่งขัน

…พึ่งเริ่มสตาร์ทหลังจากที่อุ่นเครื่องมาได้สักพัก! เทศบาลตำบลแม่เมาะคู่ที่ 2 ของการแข…

Read More

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพ “คุณแม่เม้า นุชนิยม” ซึ่งเป็นมารดาของนายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ณ บ้านเลขที่ 180 บ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

สัจธรรม เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา // วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 20.00 น. เทศบาลตำบล…

Read More

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรม…

Read More

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยสมาชิก ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2562-2565) ประจำปี พ.ศ.2563

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 เมื่อเวลา 09.30 น. นางนิลุบล วินิจฉัย ประธานกรรมการติดตามและป…

Read More