ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนายสุทัศน์ แก้วคำงาม (ซอยหวายหวาน) บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาร…

Read More