ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสายบ้านเมาะหลวง (บริเวณหน้าบ้านนายแก้วมา) หมู่ 8 โดยวิธีคัดเลือก

10

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารและอาคารประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Read More