ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเชื่อมหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 (หลังศาลาทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมูาบ้าน สายบ้านนายผัด นนท์เต็ม ถึง โรงงานปั้นบล็อก นางจันทร์ฉาย บ้านห้วยรากไม้ หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน สายแผ่นดินหวิด-ห้วยรากไม้ บ้านปงชัย หมู่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More