รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่เมาะ พ.ศ. 2563

Read More

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read More

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่เมาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read More

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (งวด 6 เดือน) จากระบบ e-PlanNACC

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปี 2562 (งวด 6 เดือน) จากระบบ e…

Read More