โปรดอ่าน : สำหรับการลงทะเบียนใช้งาน Wi-Fi เพื่อประชาชนตามโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( Free Wi-Fi ) ตำบลแม่เมาะ ต้องจับสัญญาณของอินเตอร์เน็ตให้ได้ก่อน โดยค้นหาชื่อโครงข่าย Free Wi-Fi @Maemoh เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นเป็นการใส่ Username Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนครั้งนี้เรียบร้อย แค่นี้การลงทะเบียนก็เรียบร้อยแล้วลงทะเบียนใช้งานโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนในการแนบเป็นหลักฐาน