การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2561 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2561 นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ  

Read More