ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายข้างวัดทุ่งกล้วยโพธาราม (บ้านม่อน-ทุ่งกล้วย) หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มและศาลารายพร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศ ยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายข้างวัดทุ่งกล้วยโพธาราม (บ้านม่อน-ทุ่งกล้วย) หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More