ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายข้างวัดทุ่งกล้วยโพธาราม บ้านม่อน-ทุ่งกล้วย หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read More

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธี…

Read More

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตั…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยม่อนต้นเหียง บ้านปงชัย หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายซอยม่อนต้นเหียง บ้านปงชัย หมู่ 5 ด…

Read More

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณหลังวัดเมาะหลวง หมู่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสระกักเก็บน้ำสาธารณะ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ…

Read More