แจ้งผู้มาติดต่อราชการงานบางส่วนของกองสาธารณสุขฯ ย้ายมาอาคารงานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

🔴 เทศบาลตำบลแม่เมาะ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนท…

Read More

ระเบียบเทศบาลตำบลแม่เมาะ ว่าด้วยการขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ระเบียบเทศบาลตำบลแม่เมาะ ว่าด้วยการขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดข…

Read More

📝ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เพื่อเป็นพนักงานจ้าง …

Read More

📝การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

เชิญชวนน้องๆที่มีอายุ 15 – 25 ปี เยาวชนตำบลแม่เมาะ เข้าร่วมการประชุม ตามประกาศเทศบาล…

Read More

📝ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ( ภาค ค ) ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( ภาค ค ) โดยการสัมภาษณ์ วัน เวลา …

Read More