ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในวันที่ 2…

Read More

ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง การจัดประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่เมาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

น้องๆที่มีอายุ ๑๕ – ๒๕ ปี โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่เมาะ // ประกาศเทศบาลตำบล…

Read More

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยสามัญ …

Read More

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลตำบลแม่เมาะ อำเภ…

Read More

ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ ฯ ประจำปี 2562

วันพุธ ที่ ๑๐ กรกฎาคม นี้ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ขอเชิญสตรีศรีแม่เมาะ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อแ…

Read More