คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

วันที่ 13 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งช…

Read More

เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่กำลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนกำลังวางแผนเดินทางไกล เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กับครอบครัว ทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ขอแนะนำหลักการ ” 3 มอง 2 ปฎิบัติ ขับขี่เชิงป้องกัน ” เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความปรารถนาดี โดย เทศบาลตำบลแม่เมาะ…

#กลับบ้านปลอดภัยคือของขวัญที่ดีที่สุด เทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่กำลังวนกลับมาอีกครั้ง หลายคนกำ…

Read More

วันที่ ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันที่ ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมา…

Read More

แผนผังแสดงดำเนินโครงการ ” ปั่นกับพี่เที่ยวกับน้อง ปี 4 ” กิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักปั่นจักรยาน พร้อมกับปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ แล้วมาพบกัน 26 มกราคม 2563

ไทม์ไลน์แผนผังแสดงดำเนินโครงการ ” ปั่นกับพี่เที่ยวกับน้อง ปี 4 ” กิจกรรมที่สร้…

Read More