วันที่ ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมาะ

วันที่ ๔ และ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการของเทศบาลตำบลแม่เมา…

Read More

แผนผังแสดงดำเนินโครงการ ” ปั่นกับพี่เที่ยวกับน้อง ปี 4 ” กิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักปั่นจักรยาน พร้อมกับปั่นเพื่อชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะ แล้วมาพบกัน 26 มกราคม 2563

ไทม์ไลน์แผนผังแสดงดำเนินโครงการ ” ปั่นกับพี่เที่ยวกับน้อง ปี 4 ” กิจกรรมที่สร้…

Read More

อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญชวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม ” พัฒนาลำน้้ำ คู คลอง ” ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” ในวันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะสถานี บ้านเมาะสถานี หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญชวนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม &#82…

Read More

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณบริเวณหอประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลแม่เมาะ ขอเชิญพสกนิกรทุกหมู่…

Read More