ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย 11 บ้านใหม่นาแขม ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Read More

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Read More