ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ ในวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts