ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน (จากศาลา 2 ถึงเขตบ้านนาแขมพัฒนา) บ้านเวียงสวรรค์ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Related posts