ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล โดยไม่ต้องดำเนินการสอบแข่งขันได้ในกรณีมีเหตุพิเศษ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts