นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยทีมบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมแสดงป้ายสัญลักษณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )

นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วยทีมบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมแสดงป้ายสัญลักษณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) เพื่อความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ งดรับสิ่งของ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts