ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Related posts