ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1.1.พนักงานขับรถยนต์             จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ    จำนวน  1  อัตรา
2.2 ตำแหน่งคนงานทั่วไป               จำนวน  1  อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Related posts