การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน

 การซ้อมแผนไฟป่าหมอกควัน จากศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดลำปาง จำลองสถานการณ์จริงในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ บริเวณป่าห้วยคิงตอนบน วันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62 เริ่มเวลา 13.00 น.

Related posts