กิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” 2561

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ การทำความสะอาด สถานที่สาธารณะ กำจัดขยะ และ แหล่งน้ำที่เพาะพันธุ์ยุงลาย ปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันรักต้นไม้แห่ชาติ หรือ ” วันรักต้นไม้ประจำชาติ ” ( Nation Annual Tree Care Day ) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้ และ ต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยวันนี้กิจกรรมดังกล่าว อำเภอแม่เมาะ และ ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” โดยปลูกต้นไม้ และ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมส่วนราชการในอำเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่เมาะ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยคิงตอนบน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา….

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ
ภาพถ่าย : รองอ้อม , สท.ภัทรวดี , Tripop

เทศบาลตำบลแม่เมาะ นำโดย นายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่เมาะ…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ ทต.แม่เมาะ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018