คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาภายใน ” ดอกบัวเกมส์ “โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑

วันพุธ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ได้มอบหมายให้นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมด้วย นายชินภัทร วงศ์เปี้ย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ในของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ” ดอกบัวเกมส์ ” ซึ่งมีนายสมเดช ธิแก้ว ประธานกรรมการฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในงานนี้มีในส่วนของคณะผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ส่วนราชการ รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน๑) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา…

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ

Related posts