งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยบริเวณ บ้านเด็ก เนสซิ่งโฮม (บ้านครูเหน่ง)

เมื่อเวลา 14.00 น. วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560 งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยบริเวณ บ้านเด็ก เนสซิ่งโฮม (บ้านครูเหน่ง) พื้นที่หมู่ 7 บ้านใหม่นาแขม เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ ทักษะในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เพื่อการช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ