ทต.แม่เมาะร่วมโครงการดีมีประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่เมาะ

….วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายธันย์ นุชนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ ร่วมให้การต้อนรับนายทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ เปิดโครงการดีมีประโยชน์ต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอแม่เมาะ ซึ่งได้รับการประสานงานจากนายเวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่ 4.0 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ที่มีผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือกลุ่ม OTOP มาเติมความคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีมูลค่าเพิ่ม สามารถก้าวไกลสู่เวทีโลกได้ ขณะที่การจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ณ คลับเฮาส์ กฟผ. แม่เมาะ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่เมาะ
Credit : เวโรจน์ธน ประเทืองบริบูรณ์

Related posts